Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ENG RU IT

Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa

Dane teleadresowe jednostki:
Kraków 31-004, ul. Franciszkańska 1, pok. 202
tel. 12 422 57 85 w. 29
e-mail: psab@upjp2.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
w okresie wakacyjnym – nieczynne;
na czas rekrutacji: czerwiec: pt. 11.00-13.00, sob. 13.00-14.00; wrzesień: pt. 11.00-13.00
w czasie roku akademickiego: sob. 13.00-14.00.

Charakterystyka studiów:
Studia trwają cztery semestry, przeznaczone są głównie dla osób posiadających wykształcenie humanistyczne. O przyjęcie mogą starać się także absolwenci studiów licencjackich. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych do pracy w archiwach kościelnych, państwowych i zakładowych. Zdobyta w trakcje studiów wiedza umożliwia podjęcie pracy także w kancelariach oraz wszystkich typach bibliotek. Duży nacisk położono na archiwistykę kościelną, ze względu na wzrastające w tej mierze potrzeby kadrowe. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu archiwistyki oraz metodyki pracy w archiwach różnorakich typów. Spory nacisk położono na zajęcia z zakresu prawa dotyczącego archiwów oraz z zakresu ustroju i administracji państwowej, kościelnej i zakonnej na ziemiach polskich. Zajęcia ściśle specjalistyczne poszerzone zostały o przedmioty uzupełniające miedzy innymi paleografię, neografię, edytorstwo, muzealnictwo, podstawy konserwacji i zabezpieczania zbiorów. Osobny blok tematyczny stanowią zagadnienia związane z bibliotekoznawstwem, miedzy innymi zarys historii książki, dzieje bibliotek i ich zasób, czytelnictwo oraz metody pracy z czytelnikiem.

Kierownik studiów:
Ks. prof. dr hab. Józef MARECKI

Liczba semestrów i godzin:
4 semestry (452 godzin)

Opłaty:
100 zł – opłata wpisowa przy składaniu dokumentów
4000 zł – opłata za cały tok studiów
(możliwość wnoszenia opłat semestralnych)

Wymagane dokumenty:

podanie do kierownika studiów,

- kwestionariusz osobowy (formularz do odebrania również w sekretariacie),
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjata lub magistra),
- 1 fotografia,
- dowód wniesienia opłaty wpisowej,
- dowód wpłaty czesnego za pierwszy semestr studiów (po przyjęciu na studia).

Termin składania dokumentów:
do 30 września 2013 r.

Kryteria naboru:
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Limit miejsc:


dolny – 15 osób
górny – 20 osób

Informacje dodatkowe:


Zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty w godzinach 9.00-17.00 (z przerwą obiadową).
 

 
Zaprojektowanie strony
Oprogramowanie: Dark Red CMS