Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ENG RU IT

 

 

Moduł specjalnościowy z zakresu doktryn politycznych i prawnych to nowa propozycja dydaktyczna Instytutu Historii powołana po to, by zapełnić dotkliwą lukę w krakowskiej i ogólnopolskiej ofercie edukacyjnej. Propozycja skierowana jest do tych młodych ludzi, którzy pragną uzyskać rzetelną wiedzę z zakresu doktryn politycznych. Nowością w stosunku do oferowanych dotychczas studiów w Polsce, zarówno na kierunku „politologia” jak i „stosunki międzynarodowe”, jest koncentracja na uważnej lekturze najważniejszych dzieł klasycznych autorów, od starożytności aż po wiek XX, przy szczególnym uwzględnieniu całościowej prezentacji analizowanych koncepcji. Program studiów ufundowany jest na spójnej wizji badawczej, zakładającej filozoficzno-historyczne podejście do studiowanych koncepcji. Oprócz tego studenci uzyskują wiedzę z zakresu podstaw prawa, socjologii i politologii. Wiedzę praktyczną studenci modułu zdobywają zarówno na kursach o charakterze stosowanym (np. marketing polityczny), jak i poprzez praktyki w instytucjach państwowych i samorządowych.

 
Zaprojektowanie strony
Oprogramowanie: Dark Red CMS