Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ENG RU IT

 

 

Moduł specjalnościowy historia Kościoła kontynuuje tradycje najstarszej specjalności studiów historycznych na całym Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. W całej Polsce nie ma ani jednej  propozycji umożliwiającej zdobycia tej specjalizacji. Program studiów, prócz szeregu przedmiotów dotyczących historii Kościoła katolickiego w poszczególnych epokach, zapewnia studentom zajęcia umożliwiające zapoznanie się z podstawami teologii katolickiej, teologią porównawczą, historią filozofii, polską i europejską kulturą religijną, historią papiestwa i dyplomacji papieskiej. Tak ukształtowany program prowadzi do uzyskania wykształcenia humanistycznego odpowiadającego najlepszym klasycznym tradycjom.

 
Zaprojektowanie strony
Oprogramowanie: Dark Red CMS