Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ENG RU IT

 

 

Moduł specjalnościowy „Europa Wschodnia” powstał z myślą o wykształceniu przyszłych pracowników tych instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, samorządów, przedsiębiorstw i mediów, dla których działalności niezbędna jest szeroka wiedza na temat społeczeństw i kultur Europy Wschodniej, w tym przede wszystkim Rosji, Ukrainy i Białorusi. Studenci zapoznają się z historią powyższych krajów i ich panoramą kulturową oraz religijną (prawosławie, katolicyzm, islam i in.). Ważnym aspektem studiów jest aktualna tematyka społeczna i gospodarcza, tendencje polityczne, a także dzieje i tradycje polskie w Europie Wschodniej, rola Polaków na tym terenie, historia i obecna sytuacja Kościoła katolickiego na Wschodzie. Integralną częścią modułu jest intensywny kurs języka rosyjskiego na studiach I stopnia, zaś na studiach magisterskich – translatorium rosyjsko-polskie oraz podstawowy kurs języka ukraińskiego.

 
Zaprojektowanie strony
Oprogramowanie: Dark Red CMS