Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ENG RU IT
Gdzie jesteś: Strona główna » I stopnia » Moduły specjalnościowe (dla studiów na kierunku historia)

 

Moduły specjalnościowe (dla studiów na kierunku historia)

Moduł specjalnościowy wybierany jest w trakcie rekrutacji na studia. 

Moduł specjalnościowy obejmuje przedmioty profilujące przyszłego absolwenta pod kątem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z wybraną specjalnością.

*Rozpoczynający studia w roku akademickim 2013/2014 realizują program modułowy w ciągu całego cyklu studiów. Za zajęcia specjalnościowe muszą oni uzyskać przewidzianą programem ilość punktów ECTS: I semestr – 11; II semestr  - 11; III semestr – 9; IV semestr – 9; V semestr – 11; VI semestr - 13. Przedmioty oznaczone gwiazdką mogą być realizowane w różnych latach studiów.

 
Zaprojektowanie strony
Oprogramowanie: Dark Red CMS