Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ENG RU IT

 

Moduł archiwistyczny

Obejmuje wiadomości i umiejętności zawodowe z zakresu warsztatu pracy archiwisty. Zaznajamia z rodzajami dokumentacji współczesnej, z zasadami obiegu dokumentów oraz zasadami działania współczesnych kancelarii. Dzięki niemu nauczysz się zasad opracowywania, kształtowania i udostępniania zasobu archiwalnego (tradycyjnego i cyfrowego), a także poznasz prawodawstwo regulujące działalność archiwów. Moduł ten pozwoli Ci również poznać nowoczesne technologie biurowe.

 
Zaprojektowanie strony
Oprogramowanie: Dark Red CMS