Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ENG RU IT
Gdzie jesteś: Strona główna » Informacje » Instytut » Pracownicy » dr Marcin Rzepka

dr Marcin Rzepka

Katedra Historii Kultury Europy Środkowo-Wschodniej

Zainteresowania naukowe:

Chrześcijaństwo orientalne, mniejszości religijne i etniczne na Bliskim i Środkowym Wschodzie, przemiany społeczno-polityczne na przełomie XIX/XX wieku w Iranie i Afganistanie.

Zdobyte stopnie i tytuły:

Magisterium: 1999 (slawistyka), Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński; 2003 (orientalistyka) Instytut Filologii Orientalnej, Uniwersytet Jagielloński.
Doktorat: 2008, Językowe i kulturowe aspekty przekładu Biblii na języki irańskie, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński.

Najważniejsze publikacje:

1. Marcin Rzepka, Translacja i konwersja. Językowe i kulturowe aspekty przekładu Ewangelii na język perski, Kraków 2012.

Monografia Translacja i konwersja. Językowe i kulturowe aspekty przekładu Ewangelii na język perski dotyczy złożonej problematyki tłumaczenia tekstów ewangelicznych na język perskich w powiązaniu z historią działalności misyjnej, prowadzonej w Iranie od XIX wieku zarówno przez misjonarzy protestanckich, jak i katolickich. Poprzez analizę konkretnych przekładów oraz środowiska, w jakim powstawały, w jakim były publikowane oraz kolportowane przedstawia rozwój chrześcijaństwa w Iranie, dowodząc, że jego specyfika zasadza się na  zmianie jakościowej dotyczącej postrzegania osoby tłumacza. Jest nim przejście od tłumacza-misjonarza do tłumacza, który dokonał konwersji religijnej na chrześcijaństwo. Przejście od translacji do konwersji.

2. Marcin Rzepka, Konfesyjność przekładu. Kulturowa historia kurdyjskich tłumaczeń Biblii, Kraków 2013.

Praca dotyczy dziewiętnastowiecznych przekładów biblijnych na język kurdyjski. Nie odpowiada ona jednak tylko na pozornie proste pytania, typu:  kto tłumaczył, kiedy, dla kogo, lecz przedstawiając rozwój towarzystw biblijnych i misyjnych ukazuje Kurdystan jako przestrzeń nakładających się idei, globalnych planów misyjnych i lokalnych zależności, odmiennych kultur i tradycji. Przedstawiając potencjalnych czytelników owych translacji - Kurdów oraz Ormian posługujących się językiem kurdyjskim - ukazuje przekład biblijny jako ideę, jako działanie oraz jako część misternie konstruowanych tożsamości.

Pozostałe publikacje:

2. Marcin Rzepka, Afgańskość wobec narodu i religii. Islamizm i nacjonalizm w Afganistanie po 2001 roku [w:] B. Grott, O. Grott [red.], Nacjonalizmy różnych narodów, Kraków: Księgarnia Akademicka 2012, s. 543-559.
3. Marcin Rzepka, O wybranych motywach chrześcijańskich w twórczości Moulany Dżalaloddina Rumiego [w:] Andrzej Zając [red.], Krucjata bez krucjat. O franciszkanach na ziemiach islamu, Kraków: Instytut Studiów Franciszkańskich 2011, s. 43-60.
4. Marcin Rzepka, Śmierć wyobrażona i zapamiętana. Motywy śmierci i umierania w filmie Marjane Satrapi Persepolis, [w:] U. Tes (red.), W stronę kina filozoficznego. Antologia, Kraków 2011, s. 245-268.
5. Marcin Rzepka, Hadżdż i dżihad. Wpływ islamu na politykę zagraniczną Afganistanu po 2001 roku, [w:] B.Bednarczyk, Z.Pasek, P.Stawiński (red), Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, Kraków 2010, s. 215-225.
6. Marcin Rzepka, Nacjonalizm perski a polityka językowa w Iranie w okresie panowania dynastii Pahlawich [w:] B. Grott (red.), Różne oblicza nacjonalizmów, Kraków: NOMOS 2010, s. 445-460.
7. Marcin Rzepka, Payām-e Āšuriyān – the Assyro-Chaldean publications in the Persian language in post-revolutionary Iran, „Orientalia Christiana Cracoviensia” 2 (2010), s. 93-99.
8. Marcin Rzepka, Uwagi o konstytucjach afgańskich. O roli jaką pełni w nich islam i o wolności religijnej, [w:] T. Gacek. J.Pstrusińska, M.Rzepka (red.), C. Galewicz (współpraca), Miscellanea Afghanica Cracoviensia, Kraków 2010, s. 141-148.
9. Marcin Rzepka, Obraz Afganistanu w wypowiedziach Hamida Karzaja z lat 2001-2004 [w:] T. Gacek. J.Pstrusińska, M.Rzepka (red.), C. Galewicz (wspólpraca), Miscellanea Afghanica Cracoviensia, Kraków 2010, s. 131-140.
10. Marcin Rzepka, How to build a Nation with Words, The New National Anthem of Afghanistan [w:] T.Gacek, J.Pstrusińska (eds), Proceedings of the Ninth Conference of the European Society for Central Asia, Cambridge Scholars Press, Cambridge 2009, s. 318-326.
11. Marcin Rzepka, Protestants among Kurds and some problems of translation of the Bible into Kurdish in the 19th century, „Orientalia Christiana Cracoviensia” 1 (2009), s. 87-94;
 

 

 
Zaprojektowanie strony
Oprogramowanie: Dark Red CMS