Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ENG RU IT
Gdzie jesteś: Strona główna » Informacje » Instytut » O instytucie

 

 

Instytut Historii kontynuuje prace pierwotnych struktur Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej, erygowanego przez Jana Pawła II w grudniu 1981 roku i działającego od października 1982. Właściwy początek historii Instytutu to 11 grudnia 2008 roku – wówczas to, z inicjatywy ówczesnego dziekana, ks. dr. hab. Jana Szczepaniaka, prof. PAT, rozbudowana struktura Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego została zreorganizowana. W efekcie katedry odpowiedzialne za prowadzenie studiów na kierunku "historia" weszły w skład nowopowstałej jednostki.

Nominację na pierwszego dyrektora instytutu otrzymał ks. dr hab. Józef Wołczański, prof. PAT, i pełnił tę funkcję do końca kadencji władz wybieralnych, która upływała we wrześniu 2009 roku. Podczas pierwszej pełnej kadencji dyrektorskiej (w latach 2009-2012) pracami Instytutu kierował ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek wraz ze swoim zastępcą ks. dr. Mariuszem Trąbą. Od września 2012 roku do sierpnia 2016 roku funkcję dyrektora sprawowł dr hab. Jakub Sadowski, zaś wicedyrektorem był dr Marcin Rzepka. Od września 2016 roku funkcję dyrektora sprawuje ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII, a wicedyrektorem pozostaje dr Marcin Rzepka.

W roku akademickim 2014/15 Instytut zatrudnia jedenastu samodzielnych pracowników nauki (w tym pięciu z tytułem naukowym profesora) oraz szesnastu młodszych pracowników nauki. Zakres badań prowadzonych w Instytucie odzwierciedla struktura wewnętrzna jednostki. W jej skład wchodzi obecnie pięć katedr i jedna pracownia: Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, Katedra Europy Środkowej i Wschodniej, Katedra Historii Nowożytnej, Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej, Katedra Historii XIX i XX wieku oraz  Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej.

Instytut prowadzi studia I stopnia na kierunkach: Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją, Historia (specjalności:  Europa Wschodnia; doktryny polityczne i prawne; historia Kościoła) oraz Turystyka historyczna. Studia II stopnia prowadzone są na kierunku Historia w obrębie czterech specjalności: archiwistyka, historia Kościoła, doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia. Ofertę dydaktyczną poszerzają także 3 moduły praktyczne: administracyjny, edytorski i turystyczny. Prowadzone są także studia podyplomowe – archiwistyczno-bibliotekoznawcze oraz semiologiczne.

Studia III stopnia (studia doktoranckie), prowadzące do uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, afiliowane są wprawdzie nie przy Instytucie, lecz przy jednostce nadrzędnej, tj. Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego tym niemniej Rada Instytutu Historii pełni rolę instancji oceniającej stopień przygotowania prac doktorskich w wydziałowej procedurze otwarcia przewodu doktorskiego.
 

 

 
Zaprojektowanie strony
Oprogramowanie: Dark Red CMS