Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ENG RU IT
Gdzie jesteś: Strona główna » Informacje » Koła Naukowe » KN Phronesis

 

 

Koło Naukowe Studentów Doktryn Politycznych i Prawnych Phronesis

e-mail: knphronesis@gmail.com

Koło Naukowe Phronesis zostało założone przez studentów specjalności doktryny polityczne i prawne Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII, zrzesza jednak również studentów innych specjalności zainteresowanych problematyką społeczno-polityczną. Do podstawowych celów organizacji należy zdobywanie i poszerzanie wiedzy poprzez uzupełnianie z konieczności ograniczonego programu studiów oraz rozwijanie własnych zainteresowań obejmujących zwłaszcza rozmaite aspekty nauki o polityce i prawie (m.in. systemy polityczne i ich transformacje, filozofia polityki, filozofia prawa, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe czy teorie stosunków międzynarodowych). Członkowie Koła zainteresowani zdobywaniem doświadczeń i pogłębianiem swojej wiedzy mają sposobność uczestniczenia w profesjonalnych kursach i szkoleniach oraz udziału w konferencjach naukowych, programach publicystycznych i debatach politycznych. Za swą misję członkowie KN Phronesis uważają szerzenie postaw zaangażowania w życie społeczne, polityczne i kulturalne oraz propagowanie społeczeństwa obywatelskiego.


Działalność Koła obejmuje zwłaszcza:
- uczestnictwo i organizację spotkań, debat, dyskusji i paneli służących wymianie poglądów;
- organizowanie wykładów, konferencji i sympozjów naukowych;
- udział w zjazdach, seminariach i konferencjach naukowych;
- planowanie i realizację projektów badawczych;
- uczestnictwo w warsztatach, kursach i szkoleniach;
- nawiązywanie kontaktów i współpracę z innymi organizacjami.

Władze:

Przewodniczący: Zbigniew Dziadosz (dziadoszzbigniew@gmail.com)

Wiceprzewodniczący: Adrian Kędzierski (kedzierski90396@gmail.com)

Sekretarz: Adrian Matuła (matula.adrian@gmail.com)

Skarbnik: Ewa Bałuszynska (ewabauszynska@gmail.com)

Koordynator sekcji Historii Mówionej: Jan Bulak

 

Opiekun naukowy: dr Maciej Zakrzewski (maciej.zakrzewski@upjp2.edu.pl)

KN Phronesis

Kalendarium działalności

kalendarium_kn_phronesis.pdf
 
Zaprojektowanie strony
Oprogramowanie: Dark Red CMS